055 100% Acrylic Elastomeric Waterproof Coating

Charakterystyka wyrobu:

Grubopowłokowa, elastyczna, wodoszczelna powłoka akrylowa (100%) dająca wykończenie o niskim połysku na świeżych oraz malowanych powierzchniach betonowych, murach i ścianach z cegły oraz na towarzyszących wgłębieniach w drewnie i metalu. Po jej nałożeniu zgodnie z wytycznymi, zapewnia odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz temperaturowych; niniejsza powłoka zachowuje dostateczną elastyczność umożliwiającą wypełnianie luk powstałych w wyniku występowania drobnych pęknięć na powierzchni, co sprzyja zachowaniu szczelności powłoki. 

Właściwości:

 • Gruba, elastyczna powłoka uzupełniająca drobne pęknięcia.
 • Wspomaga zachowanie wodoszczelności budynków betonowych podczas burzy z deszczem.
 • Wspomaga zachowanie odporności na osadzanie się zanieczyszczeń.
 • Możliwość barwienia.
 • Barwy: Biała oraz ponad 3 500 odcieni dostępnych dzięki zastosowaniu systemu Moor-O-Matic Color.
 • Toksyczność: Receptura wykluczająca zawartość ołowiu lub rtęci.
 • Połysk: 5 - 15 pod kątem 60°, wykończenie matowe
 • Zastosowanie: Zewnętrzne
 • Czyszczenie: Woda z mydłem

Pakowanie i magazynowanie:

 • Pojemność: 1 litr, 3 litry, 10 litrów
 • Przechowywanie: Substancja nie stwarzająca zagrożenia; brak wymagań specjalnych

Cena produktu:

 • 1,0 litr - 81,99 zł
 • 3,0 litr - 237,57 zł
 • 10,0 litr - 657,50 zł