078 Silicone Acrylic Concrete Stain

Charakterystyka wyrobu:

Bejco - lakier penetrująca opracowana na bazie rozpuszczalnika zawierająca żywicę akrylową silikonowaną, która daje wykończenie o niskim połysku na powierzchniach porowatych. Produkt ten zapewnia długotrwałe utrzymanie barwy oraz odporność na warunki pogodowe; produkt szybkoschnący łatwy do nakładania.

Stosowana do zabezpieczania oraz podkreślania zalet naturalnych materiałów budowlanych, na przykład kamieni porowatych, marmurów surowych i ”mozaiki” a także materiałów sztucznych, takich jak cegła, płytki dachowe i beton. Nadaje się do stosowania na zalewanych i odlewanych betonowych kortach tenisowych, w garażach, piwnicach, na podłożach zakładów produkcyjnych i magazynowych, patio, przybudówkach garażowych oraz drogach dojazdowych. Podobnie jak w przypadku każdej innej bejcy, nie wolno jej stosować na użytkowanych lub nieporowatych powierzchniach. Nie zawiera ołowiu.

Właściwości:

 • Zabezpiecza i nadaje estetyczny wygląd materiałom betonowym i innym porowatym materiałom budowlanym.
 • Dobre właściwości utrzymywania barw oraz odporność na uwarunkowania pogodowe.
 • Barwy: Przeźroczysta. Nie nadaje się do barwienia.
 • Toksyczność: Receptura wykluczająca zawartość ołowiu lub rtęci.
 • Połysk: Niski połysk.
 •  Zastosowanie: Na elementach zewnętrznych
 •  Czyszczenie: Rozcieńczalnik

Pakowanie i magazynowanie:

 • Pojemność : 0,75 litra, 2,5 litra
 • Przechowywanie: Farby, łatwopalna ciecz.

Cena produktu:

 • 0,75 litr - 100,51 zł
 • 2,5 litr - 285,22 zł