091 MOORE’S WOOD Penetrating Wood Preservative For interior Use

Charakterystyka wyrobu:

Bezwonna, penetrująca bejca na bazie wody, opracowana przy użyciu specjalnych żywic. Głębokość i klarowność odcieni podkreślają naturalny rysunek i właściwości słojów drewna. Zapewnia jednolitą penetrację i szybkie schnięcie. Produkt może być zabarwiony zgodne z kartą kolorów bejc.

Właściwości:

 • Produkt bezwonny – jednolita penetracja.
 • Przezroczysty, nie zakrywa słojów drewna.
 • Popularne kolory dekoracyjne.
 • Łatwa aplikacja. Szybkie schnięcie.
 • Barwy: Przezroczysta. Produkt może być zabarwiony zgodne z kartą kolorów bejc.
 • Toksyczność: Nie zawiera ołowiu ani rtęci
 • Stopień połysku: 0-5 przy kącie patrzenia 60.
 • Do użytku wewnętrznego.

Pakowanie i magazynowanie:

 • Pojemność: 0,75 litra, 2,25 litra
 • Przechowywanie: Substancja nie stwarzająca zagrożenia; brak wymagań specjalnych

Cena produktu:

 • 0,75 litr - 79,07 zł
 • 2,25 litr - 220,76 zł