094 Exterior Wood Primer

Charakterystyka wyrobu:

Doskonale sprawdza się podczas uszczelniania świeżych lub malowanych elementów drewnianych .Powoduje zatrzymanie powstawania plam w lokalizacjach, w których zagadnieniem problematycznym pozostaje tworzenie się wycieków na cedrach i sekwojach.

Właściwości:

 • Jednorodna powłoka uszczelniająca
 • Doskonałe własności adhezyjne
 • Barwa: Biała, barwienie wgłębne
 • Toksyczność: Receptura wykluczająca zawartość ołowiu lub rtęci.
 • Połysk: Podkład, wykończenie satynowe
 • Zastosowanie: Na elementach zewnętrznych
 • Czyszczenie: Woda z mydłem

Pakowanle i magazynowanle:

 • Pojemność : 0,75 litra, 2,25 litra
 • Przechowywanie: Substancja nie stwarzająca zagrożenia; brak wymagań specjalnych

Cena produktu:

 • 0,75 litr - 132,00 zł
 • 2,25 litr - 356,94 zł