099 Facades & Stone Sealer

Charakterystyka wyrobu:

Gotowy do użycia wodny i olejowy roztwór umożliwiający zachowanie barw; opracowany na bazie fluorków, silanów oraz siloksanów. Penetruje pory wewnętrzne, nie tworzy warstewki na  powierzchni ani nie zmienia naturalnego wyglądu materiałów, umożliwia oddychanie powierzchni poddawanej obróbce. Wydajny środek niezwilżalny wodą stosowany na pionowych i poziomych powierzchniach alkalicznych wtym na podłożach porowatych. Zabezpiecza przed odkładaniem się nalotu krystalicznego, uszkodzeniami wywołanymi powstawaniem oszronienia oraz przed tworzeniem się pleśni i grzybów. Nadaje się do stosowania z materiałami porowatymi, takimi jak kamienie naturalne, beton, cegła, marmur porowaty, porowate płytki ceramiczne, łaźnie i prysznice betonowe. Nie stosować na materiałach nieporowatych. 

Właściwości:

 • Środek niezwilżalny wodą stosowany na pionowych i poziomych powierzchniach alkalicznych
 • Nie zmienia naturalnego wyglądu materiału
 • Pozostawia powierzchnię oddychającą
 • Zabezpiecza przed odkładaniem się nalotu krystalicznego, uszkodzeniami wywołanymi powstawaniem oszronienia oraz przed tworzeniem się pleśni i grzybów.
 • Barwy: Mętne zabarwienie; po wysuszeniu zabarwienie klarowne. Nie nadaje się do barwienia.
 • Toksyczność: Receptura wykluczająca zawartość ołowiu lub rtęci.
 • Połysk: Matowy
 • Zastosowanie: Na zewnątrz i we wnętrzach
 • Czyszczenie: Woda z mydłem

Pakowanie i magazynowanie:

 • Pojemność : 1 litr, 5 litrów, 10 litrów
 • Przechowywanie: Substancja nie stwarzająca zagrożenia; brak wymagań specjalnych

Cena produktu:

 • 1,0 litr - 112,97 zł
 • 5,0 litr - 446,35 zł
 • 10,0 litr - 780,25 zł